Miejsce Nick Zabić KD
1. Wreti 0 0
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.