§ 1.

Serwer Projektu "Szczecin Projekt" jest miejscem dyskusji, wymiany opinii, publikacji zdjęć itp. dotyczących projektu i społeczności gry Minecraft, połączony jest z stroną internetową i kanałem Youtube. Dozwolone jest zamieszczanie pomysłów i propozycji związanych z projektem, a także zamieszczanie informacji dotyczących realizowanego projektu, jego składowych zamierzeń i propozycji rozwojowych. Projekt "Szczecin Projekt" ma służyć fanom gry Minecraft na wspólne tworzenie i odzwierciedlenie miasta Szczecin w grze Minecraft. @Członek Ekipy Budowlanej odwzorują najciekawsze szczecińskie budowle, skwery, parki, na terenie całego Szczecina i jego aglomeracji.

§ 2.

1. Zamieszczanie wpisów o charakterze komercyjnym lub reklamowym, jest zabronione.
2. Zabrania się zamieszczania treści o charakterze w szczególności: rasistowskim, homofobicznym, seksistowskim, obrażających inne wyznania, przekonania lub nacje.
3. Zabrania się wszelkiej aktywności niezgodnej z obowiązującymi przepisami, naruszającej prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie i związane z własnością intelektualną.
4. Z serwera mogą korzystać wszyscy zainteresowani użytkownicy internetu – w tym osoby niepełnoletnie, dlatego zabrania się zamieszczać wpisy, które mogą być powszechnie odbierane jako obraźliwe czy też naruszające normy dobrego wychowania, w tym w szczególności treści erotyczne, pornograficzne, brutalne, wulgarne, itp.

5. Zabrania się trollowania oraz hejtowania gdyż tego rodzaju wpisy mogą utrudniać korzystanie z serwera innym użytkownikom i zaburzyć bieżącą komunikację z administratorami i osobami nadzorującymi projekt.
6. Dozwolone jest zamieszczanie wszelkich uwag na temat Projektu "Szczecin Projekt", także tych krytycznych. Zabronione jest jednak rozpowszechnianie pomówień, oszczerstw i kłamstw na temat projektu oraz jego uczestników oraz innych użytkowników serwera.
§ 3.

1. Administratorzy dokładają wszelkich starań aby prywatność użytkowników fanpage’a nie została naruszona – z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie ToS Discorda.
2. Administratorzy ani osoby nadzorujące projekt nigdy nie będą prosili o upublicznianie danych wrażliwych, takich jak numery pesel, numery dowodu osobistego czy numery kont osobistych, itp.
3. Ze względu na możliwość wyłudzenia danych osobowych, rekomendowane jest zachowanie szczególnej rozwagi podczas korzystania z serwera i nieupublicznianie żadnych danych wrażliwych, zarówno danych własnych użytkownika jak i danych osób trzecich. W miarę możliwości technicznych próby wyłudzenia danych będą monitorowane i zgłaszane administratorom platformy Discord.
§ 4.

Administratorzy serwera projektu zastrzegają sobie prawo do usunięcia lub ukrycia wpisów łamiących zasady niniejszego regulaminu, jak również wszystkich innych treści, co do których występować mogą zastrzeżenia co do zgodności z ogólnie obowiązującymi przepisami, przyjętymi normami i zasadami współżycia społecznego.

§ 5.

Nie wysyłaj niebezpiecznych linków, plików.

§ 7.

Nie reklamuj się na serwerze i w prywatnych wiadomościach członków (pytanie o dołączanie na serwer to też reklama).

§ 8.

Nie działaj na szkodę Projektu

§ 9.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy zawarte w ToS Discorda

§ 10.

Nie wysyłaj zdjęć, filmów, linków oraz innych rzeczy o charakterze NSFW (zostaną one usunięte razem z tobą)